Wat is een pelletkachel, hoe werkt een pelletkachel?

Wat is een pelletkachel, hoe werkt een pelletkachel?

Pelletkachels, verwarm op een duurzame manier uw huis, winkel of kantoor

Onze pelletkachels zijn millieuvriendelijk en Europese kwaliteitsproducten!

 

 Bekijk hier al onze pelletkachels => 

 

Een pelletkachel is een kachel die pelletkorrels verbrandt met een zeer hoog rendement. Het volautomatische systeem verwarmt de ruimte naar de vooraf ingestelde temperatuur. Het is een unieke manier om op uw energienota te besparen.

De pelletkorrels worden automatisch onstoken. Het verbrandingsproces wordt elektronisch geregeld en geoptimaliseerd. Het vuur wordt gedoofd wanneer de ingestelde temperatuur behaald is.

Wilt u meer informatie, advies of een scherpe offerte?Wat is een pelletkachel?

Een pelletkachel is een kachel die kleine stukjes hout gebruikt als brandstof; pelletkorrels of pellet. Er zijn mensen die het gebruiken als ondergrond in stallen en het lijkt ook wel op droogvoer voor vee of konijnen; biks. De brandstof bestaat uit houtpellets: kleine korrels geperst hout. De pelletkachel bestaat uit verschillende segmenten; pelletvoorraad of pelletbunker, brandkamer, warmtewisselaar en de componenten die zorgen voor de juiste verbranding en transport van de pellets.


 

Hoe werkt een pelletkachel?

De software in de pelletkachel regelt dat de kachel automatisch ontsteekt. Vanuit de pelletvoorraad worden door de vijzel pelletkorels naar de brandkamer getransporteerd. Als er voldoende pelletkorrels in de branderbak liggen wordt de rookgasventilator en automatische pelletontsteker geactiveerd. De ontsteker zorgt voor ontbranding van de pellets door het genereren van hitte. Door de luchtverplaatsing, door de branderbak, die de ventilator genereerd worden de pelletkorrels ontstoken. Door het verbranden van de pelletkorrels word de
brandkamer heet. De hitte en rookgassen lopen door kanalen in de pelletkachel, waaraan ze hun hitte afgeven. De hitte van de verbranding word opgenomen door de warmtewisselaar en weer afgegeven aan de omringende lucht. De kamerventilator of convectieventilator zorgt voor beweging van de lucht. De lucht wordt langs de warmtewisselaar geblazen waardoor de lucht heet wordt.


De warme lucht wordt hierdoor in de ruimte verspreid en warmt deze op. Er zijn ook pelletkachels die geen ventilator gebruiken om de lucht te verwarmen. Deze
pelletkachels zorgen voor verspreiding van warme lucht door convectie. De koude 'waardere'lucht wordt opgewarmd door de warmtewisselaar, hierdoor stijgt de warme lucht. Doordat de warme lucht stijgt ontstaat er een trek door de warmtewisselaar die de koude lucht van beneden naar boven door de warmtewisselaar trekt. Hierdoor kan de luchtstroming zo sterk aanvoelen alsof de lucht gestuwd wordt door een ventilator. De pelletkachel is aangeloten op een rookanaal , hierdoor verlaten de rookgassen het systeem. De keuze voor het juiste vermogen hangt af van het formaat van de ruimte, isolatie en gewenste temperatuur en functie.

Verbranding en monitoring

De pelletkachel beschikt over een softwaresysteem wat de verbranding regelt. De software zorgt ervoor dat de luchttoevoer door sturing van de rookgasventilator optimaal geregeld word. De aansturing van de toevoer van pelletkorrels gebeurt ook vanuit de software. Om een goede en efficiënte verbranding mogelijk te maken moet de kachel worden ingesteld. Soms is het nodig de instellingen te wijzigen. Dit kan doordat de installatie in combinatie met locatie, luchttoevoer en rookkanaal verschilt van de fabrieksinstellingen. Er zijn pelletkachels waarbij de instelingen niet handmatig hoeven te worden ingesteld. Er zijn ook pelletkachels die worden uitgerust met 'slime ' regeltechniek. Het systeem registreert de omgevingsfactoren zoals temperatuur van de ingaande lucht en temperatuur van de rookgassen. De sensoren geven deze informatie door aan de software die vervolgens de werking van de componenten hierop aanpast. 

 

Sommige software kan gekoppeld worden via een wifi module aan een internet verbinding. Zo kunnen er diverse instelling geregeld worden vanaf een mobiele telefoon of tablet.

Welke brandstof gebruikt een pelletkachel?

De pelletkachel gebruikt pelletkorrels als brandstof. De pelletkorrels worden gemaakt van fijn zaagsel afkomstig van naaldhout. Dit zaagsel wordt gezeefd en vervolgens
onder grote druk door kleine openingen geperst. Er worden geen toevoegingen of bindmiddelen gebruikt. Hierdoor is een pelletkorrel een natuurproduct. Bomen nemen CO2 uit de lucht op. Als de boom afsterft, tijdens het verrotten, geeft het weer CO2 vrij. Maken we van het hout pelletkorrels en verbranden we dit, dan hebben we een CO2 vrijekringloop. We hebben immers niet meer CO2 veroorzaakt dan dat de boom heeft opgenomen. 

Het verbranden van pelletkorrels is dus een milieuvriendelijke manier om te verwarmen. Als u pelletkorrels gebruikt afkomstig van naaldhout en DIN PLUS en EN Plus A1 gekeurd, is dit de juiste brandstof voor uw pelletkachel. Wij adviseren geen andere pelletkorrels te gebruiken omdat hierin vervuiling aanwezig kan zijn.

Dagelijks onderhoud

Een pelletkachel heeft onderhoud nodig. Dit onderhoud kan uitgevoerd worden op dagelijkse basis, maandelijkse interval of jaarlijksonderhoud. Pelletkachels zonder automatische branderbak reiniging zullen voor ontbranding dagelijks moeten worden gecontroleerd en eventueel moeten worden gereinigd. Tijdens deze controle, die vaak niet meer dan enkele minuten kost, moet worden gecontroleerd of de branderbak schoon is. Meestal kan dan meteen het ruitje schoon gemaakt worden. Hiervoor is speciale ruitenreiniger te gebruiken. Omdat de bunker of pelletvoorraad vaak beperkt is moet deze bijgevuld worden. Meestal is het aanvullen van de pelletvoorraad een of twee maal per week voldoende. Dit is afhankelijk van hetnverbruik en bunkerinhoud.


Jaarlijks onderhoud

Net als andere apparaten die gebruikt worden (gasketels, oliebranders, allesbranders) heeft een pelletkachel onderhoud nodig. Het jaarlijks onderhoud bestaat uit een grote reinigingsbeurt en controle van het systeem en componenten. Tijdens het onderhoud wordt er gecontroleerd of de branderbak in goede staat verkeert. De brandkamer en wisselaar moet gereinigd worden. Ook wordt er gecontroleerd of de aansluitingen van het rookanaal in orde zijn. De schoorsteen kan het best geveegd worden voor het reinigen van de pelletkachel. Eventuele vervuiling die uit het rookanaal komt valt dan niet in de pelletkachel. Belangrijk is de controle van de rookgasventilator(en). Deze moet gereinigd en gecontroleerd worden. Indien nodig wordt een nieuwe pakking gemonteerd. Het is belangrijk te beoordelen of het systeem goed en veilig werkt. Tenslotte wordt de vijzel, worm of doseringsrad en afsluiter van de pelletbunker en toevoer van de pelletkorrels geïnspecteerd.

Pelletvoorraad of pelletbunker


Pelletkachels en de hierbij geïntegreerde pelletbunker zijn verkrijgbaar in diverse maten. Door een grotere inhoud van de pelletbunker kan er een grote hoeveelheid pellets bewaard worden. En hoeft de pelletvoorraad minder vaak bijgevuld te worden.

Om de pelletskorrels te transporteren naar de kachel is er een buis nodig die verbonden wordt tussen de pelletbunker en de pelletkachel. De pelletkorrels vallen door deze valbuis.In de pelletbunker bevindt zich een buis met hierin een vijzel of worm. De worm wordt aangedreven door een vijzelmotor. De software van de pelletkachel drijft de motor aan en bepaald de toegevoerde hoeveelheid pelletkorrels.

Hoe werkt de automatische reiniging?
Branderbak

Er zijn pelletkachels verkrijgbaar met diverse opties. De branderbakreiniging zorgt ervoor dat het branderbakje van de pelletkachel gereinigd wordt. Waardoor deze niet dagelijks hoeft te worden schoon gemaakt of te worden gecontroleerd. De manier waarop de automatische reiniging wordt uitgevoerd verschilt per fabrikant. Enkele bekende manieren zijn reinigen door het blazen van lucht door de branderbak, het schuiven van een metalen plaat over de de bodem van de branderbak, of het draaien van pinnen door de branderbak. Ook zijn er uitvoeringen waarbij de onderkant van de branderbak bestaat uit cilinders. Deze cilinders draaien af en toe om hun as om zo de gevormde vervuiling of slakvorming te verwijderen.

a. Reinigingsysteem pelletkachelb. Reinigingsysteem pelletkachel

Warmte wisselaars

In de pelletkachel is een warmtewisselaar aanwezig die ervoor zorgt dat de hitte overgebracht wordt aan de omgevingslucht. Door temperatuursverschillen kunnen de kanalen vervuild raken. Deze kunnen schoongemaakt worden door veren, spiralen of schapers die zich bewegen door de warmtewisselaar. Bij de meeste pelletkachels wordt de warmtewisselaar schoongemaakt tijdens het jaarlijksonderhoud.


Schoonmaken aslade

Tijdens verbranding blijft er residu over; as. As hoopt zich op onder in de brandkamer. Het overgebleven asresidu bedraagt vaak minder dan 1% van de verbrande pelletkorrels. Honderd kilo pelletkorrels geeft dus ongeveer een kilo as. De aslade kan uit de pelletkachel genomen worden en worden geleegd. Het wegzuigen van as uit de kachel kan gedaan worden met een aszuiger. Dit is een speciale 'stofzuiger' waarmee as opgezogen kan worden.

Hoe wordt de temperatuur geregeld?

Thermostaat, pelletkachel
Als in uw woonkamer al een thermostaat aanwezig is controleren we of deze geschikt is om aan te sluiten op de pelletkachel. Hiermee kunt u dan op dezelfde manier, net als met een gasketel uw temperatuur regelen.

Overigens hebben bijna alle pelletkachels een eigen thermostaat. De pelletkachel kan ingesteld worden op de gewenste temperatuur. Hiervoor zijn twee standen beschikbaar. Bij het bereiken van de gewenste temperatuur uit schakelen van de pelletkachel of op een zo laag mogelijke stand 'waakvlamstand ' verder branden. Als u kiest voor de eco-stand, dit is de 'waakvlamstand' is de pelletkachel nog steeds een hittebron. Ondanks het miniscule vlammetje kan de temperatuur in de omgeving boven de ingestelde temperatuur oplopen. 

Welke pelletkachel is geschikt?

Het kiezen van de juiste pelletkachel is belangrijk. Het vermogen van de pelletkachel moet af gestemd zijn op uw omgeving, rekening houdend met de isolatie, verwarmingstemperatuur en indeling van uw woonkamer of woonhuis. Pelletkachels zijn verkrijgbaar vanaf 1,5 kW tot 20 kW.

pelletkachel vermogen, isolatie afmetingen welk vermogen

Afbeelding:
Verticaal het vermogen in kilowatt ( kW )
Horizontaal de inhoud in kubieke meter ( m3 )

Het kiezen voor de juiste pelletkachel verschilt per situatie. Om tot een juiste keuze te komen willen we graag onderstaande informatie hebben:
-Hoe is de ruimte geïsoleerd?
-Wat is de inhoud of formaat van de ruimte?
-Wordt de pelletkachel gebruikt als hoofdverwarming?


Hoe kies ik het juiste vermogen?

Voor de juiste berekening van het vermogen, is inzicht nodig in: warmtecapaciteit, formaat woning of bedrijfspand en warmtevraag.

 

Wat zijn de afmetingen van een installatie?

Indien u rekening moet houden met een kleine beschikbare oppervlakte die u wilt reserveren voor uw pelletkachel dan kunnen we hiervoor diverse oplossingen aandragen. Over het algemeen hebben we hiervoor oplossingen genoeg. De benodigde de oppervlakte varieert vanaf 0,25 vierkante meter tot enkele vierkante meters voor bedrijfspanden. Voor verwarming van een ‘normale’ tot ‘grote’ woning kunnen we rekening houden tussen 0,25 en 0,70 vierkante meter oppervlakte. De benodigde hoogte (afhankelijk van de situatie) is minimaal 61 cm.


Kan ik mijn tapwater verwarmen?

Indien u gasloos uw woning wilt verwarmen is het noodzakelijk een oplossing te kiezen voor het tapwater. Hierbij kunt u denken aan een warmtepompboiler, zonneboiler of zonnecollectoren. Voor het koken kan er een elektrische kookplaat geïnstalleerd worden.
Zonneboiler

Waaruit bestaat het dagelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud?

Het onderhoud van de pelletkachel bestaat uit het dagelijks schoonmaken van het branderbakje, asla en aanvullen van de pelletvoorraad. De branderbak kan voor gebruik gereinigd worden met een aszuiger. Asresidu of slakvorming wordt hierdoor verwijderd. De luchtgaten in de branderbak blijven zo open zodat lucht hier goed doorheen kan stromen. Het jaarlijks onderhoud is voor elke type pelletkachel noodzakelijk.


Welke kwaliteit pelletkachel is voor mij geschikt?

Net als diverse merken gasketels zijn er ook diverse fabrikanten en merken van pelletkachels. Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kwaliteit van de pelletkachels uiten zich in materiaal en gebruik van componenten. De kachel zelf is erg belangrijk. Deze moet op een degelijke manier gebouwd zijn, waarbij niet bezuinigd is op het materiaal. De losse componenten zijn belangrijk om de pelletkachel efficiënt te laten functioneren. De componenten zijn vaak makkelijk te bereiken en eventueel te vervangen, Dit reduceert de kosten en verlengd de levensduur. Bij juist gebruik kan de pelletkachel meer dan 10 jaar mee.


Waarom een pelletkachel van Bacor?

De pelletkachel bestaat uit diverse componenten. Er zijn veel verschillende fabrikanten die op verschillende wijze pelletkachels bouwen. Onze keuze voor ons assortiment is genomen op basis van kwaliteit, ervaring en value for money. Oftewel u moet probleemloos, goedkoop en efficiënt uw woning of bedrijfspand kunnen verwarmen. Dit zorgt voor lage stook- en onderhoudskosten en veel plezier.


Welke voordelen heeft een pelletkachel?

  Co2-neutraal stoken & efficiënt
  Verwarmt cv én tapwater
  30% tot 50% lagere stookkosten
  Geen gasleverancier meer nodig voor stoken
  Hoge temperatuur
  Snel, makkelijk te onderhouden
  Makkelijk in gebruik


Subsidies *
Let op: Deze subsidie-regeling stopt per 01 januari 2020!!

De overheid bevordert verduurzaming. Daarom ontvangt u op onze producten subsidie. Dit verschilt per product en kan op pelletkachels oplopen tot wel € 1400,- De subsidie vraagt u zelf aan. U gaat naar de website van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-particulieren

Particuliere en zakelijke gebruikers kunnen via ISDE (Investering Subsidie Duurzame Energie) regeling subsidie aanvragen voor diverse producten waaronder warmtepomp, warmtepompboiler, pelletkachel, pelletkachel cv, pelletketel, zonnepanelen, zonneboiler en zonnecollectoren.

Hiervoor heeft u nodig:

1. Een factuur van de pelletkachel waarop vermeld staat dat deze geïnstalleerd is door een erkend installateur.
2. De pelletkachel staat op de apparatenlijst Pelletkachels van het RVO.

De apparatenlijst vindt u hier:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/apparaten-isde/pelletkachels

3. Uw DigiD of EHerkenning.

Particuliere gebruikers kopen en installeren eerst het apparaat daarna kan er subsidie aangevraagd worden. Zakelijke gebruikers moeten eerst een offerte van de leverancier up-loaden en vervolgens wachten op akkoord van het RVO. Daarna kan het apparaat aangeschaft en geïnstalleerd worden.

 

*Let op! de voorwaarden voor subsidies kunnen plotseling wijzigen. Hoewel wij met zorg de informatie samenstellen is het noodzakelijk dat u zelf grondig de mogelijkheden en voorwaarden onderzoekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of minder uitkeren van een beoogde subsidie.

 

Advies nodig? Neem gerust contact op

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden te ontvangen? Of wilt u een offerte aanvragen? 
Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag vrijblijvend over onze producten. 
U kunt ons telefonisch bereiken via (0183) 51 41 65, per e-mail en door middel van het online contactformulier.

 

Anderen bekeken ook: Pelletkachel Breda, Pelletkachel Tilburg, Pelletkachel Roosendaal

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »